Yi Dian Guang Yi Dian Liang – Guang Liang Pin Guan

Hei ye luo zai ni de jian bang
Ni de lian you yi xie you shang
Ai you kan bu jian de zhong liang
Yi ge ren zai huang hun you dang
Che deng man cheng yi pian hai yang
Mei you fang xiang ye shi fang xiang

Ba yi dian guang ba yi dian liang
Fang zai zuo xin fang
Lu you xie chang ji mo lai shi
Ni yao zi ji jian qiang
Na yi dian guang na yi dian liang
Na lu bian de chuang you mei you ren
Hai hui ba lang man dang hui shi
Wo ou er ye hui xiang

Hei ye luo zai ni de jian bang
Ni de lian you yi xie you shang
Ai you kan bu jian de zhong liang
Yi ge ren zai huang hun you dang
Che deng man cheng yi pian hai yang
Mei you fang xiang ye shi fang xiang
Ba yi dian guang ba yi dian liang
Fang zai zuo xin fang
Lu you xie chang ji mo lai shi
Ni yao zi ji jian qiang
Na yi dian guang na yi dian liang
Na lu bian de chuang you mei you ren
Huan hui ba lang man dang hui shi
Wo ou er ye hui xiang
Ba yi dian guang ba yi dian liang
Fang zai zuo xin fang
Lu you xie chang ji mo lai shi
Ni yao zi ji jian qiang
Na yi dian guang na yi dian liang
Na lu bian de chuang you mei you ren
Hai hui ba lang man dang hui shi
Wo ou er ye hui xiang

Ba yi dian guang ba yi dian liang
Fang zai zuo xin fang
Lu you xie chang ji mo lai shi
Ni yao zi ji jian qiang
Na yi dian guang na yi dian liang
Na lu bian de chuang you mei you ren
Hai hui ba lang man dang hui shi
Hai shi zao jiu yi wang