Ulang Tahun – De Oka

Selamat ulang tahun
Adi sayangang beli
Ne jani beli teka
Ke tongos adine
Boya kado ne ketengteng beli
Nanging tresna sane suci sujati

Lega liang kenehe
Menyaputin jani
Ningalin ragan adi
Pada girang mecanda
Mogi mogi cendek adi meurip
Mangde enggar skancan pikayun becik

Reff :
Sing kerasa galahe mejalan
Rinapkala lampu lilin mekejang mati
Sing medaya adi maekin jani
Tur sada ngecup pipin tiange