Tusing medaye – Tisna Titiana

Mekelo sube galah mejalan
Mekelo sube beli ngalahin tiang
Sepi kerase idup tiang
Kangen pesan dot ketemu ngajak beli idaman hati

Disubane beli teke ring rantauwan
Tengkejut tiang ningehang teken ortan reraman beli
Beli lakar ngalahin tiang nganten
Ngajak nak luh elenan
Sebet jani keneh tiange dini

Reff
Jani tiang pedidi sepi kerase tusing ade nimpalin
Mebekel sakit hati kalahin tunangan tiang jani
Tusing medaye kene penadine

Tusingkeh beli inget ken janji laakar sehidup semati rage jak dadue
Ngudiang jani beli ngelempasinngalain tiang dini pedidi
Sebet keneh tiang dini

(kembali ke reff)