Tresna Guyu-Guyu – Lolot

Mule saje mule adi jegeg
Kulitne putih lan kenyemne manis
Mule saje liu anake ngedotang
Nanging adi tusing je meboye
Ade ane ngabe mobil merci
Ade ne masih ngabe sepede jengki
Nanging adi tusing je lakar memilih
Ne penting jani pang maan meseneng-seneng

Sube liu anake pade nyambatang
Tresnan adine kadi ye isemal
Kecag-kecog di duur punyan kayune
Konden tawange sakitne yening ulung
Enden malu, enden malu je adi
Yadiastun ragan beli ngelemesin
Beli boye tresna teken ragan adi
Ne penting jani pang maan milu menyicipin

Reff
Beli tresna tuah guyu-guyu
Demen beeline tuah dinafsu
Beli tresna tuah guyu-guyu
Demen beeline tuah di nafsu