Timpal imitasi – Nanoe Biru

Intro,,   Yen demen orang demen

Yen sing demen ngorang sing demen

Sampunang  nyaru nyaru demen

Ape buin nyaru nyaru sing demen

Intro,,  Ye metimpal  metimpal ye de nyaru nyaru metimpal

Tusing ade luung ken menyame

Nanging de dadi nyame bajakan

Reff,,  Liu ne ngorang menyame

Liu ne ngorang metimpal

Nanging durine timpal ngamah timpal

Mule sing mekejang asli

Liu timpal ne imitasi

Jani liu manusia setengah lelipi…