Tilulit – Bintang

Ngude jani wayan ngenah melanin
Disubane teka uling kota
Bokne merebonding care kambing
Kumise mesemir kuning care tai

Berek ye ngaku sing nyidang ngingetin
Sing care ne kenal tiang pidan
I wayan ne polos tur halus ngeraos
Ye jani dadi kasar care buron

Nenteng handphone nanging sing bise nganggo
Klecak klecek care ne paling kanggo
Sing tawange didesa sube canggih
Sing care yan ngabe handphone ben nyilih

reff 2X :
Tilulit handphone memunyi
Tilulit sing bisa ngidupang
Tilulit handphone memunyi
Tilulit sing bise ngematiang
Ha ha ha ha

Nu dije wayan care ne pidan
Timpal polos ne tiang kenal pidan
Anak trune ne sing demen ajum-ajuman
Ane sing milu milu nuutin jaman

Nenteng handphone nanging sing bise nganggo
Klecak klecek care ne paling kanggo
Sing tawange didesa sube canggih
Sing care yan ngabe handphone ben nyilih

bridge, melody