Tembang balu – Lolot

Intro,,  Inguh hati puniki state bengong ngenehang

Idup tiange mangkin……

Kite ngalih kurenan jeg state memocol sube mule peduman

Rikale ngelemesin tusing ade ne ngugu

Ape buin ngenyakin…

Mirib pelekadane tusing ane rainan

Nasibe sing taen mujur…..

Reff,,  Minab tiang ngelah turunan truli

Ento ne bakat kewarisin

Kenken jani tiang ngelahin dewek

Apang tusing dadi nak balu

Intro,,  Dine trus meganti kulit ngangsan ngeriputang

Ebok ngansan nelahang

Jumah dadi kedekan diwang dadi omongan

Basing jengah sing keruwan….

Reff,, Minab niki dados pareb titiang

Ulian karmane ipidan

Yening dados ampurayang je titiang

Mangde tiang mekurenan…..