Sing Pragat Ban Nengil – Widi Widiana

Yadiastun adi sing pati bise memunyi…..
Uling liat uling sebeng uling kijapan peninggalan ngenah sebet
Hatine sungsut beli nawang sakaning tresna ne ade dihati

Masalah tusing je lakar pragat ben nengil
Beli jejeh beli takut lakar ngae tresnane luntur
Jalan adi lasang ngajak beli, deje adi mekelo buka kekene
Sing tawang ape kaden ngeranang ne

Reff
Adi apekeh ade munyin laksanan beeline pelih
Tong tegarang sambatang ken beli………..
De adi state mendep buke kekene
Sing ngidang pragat ban nengil
Dije keh ilang kenyemman manis adine
Rase makelone tusing nepukin men jani
Dije keh ilang kenyeman manis adine
Rase makelone tusing nepukin men jani
Ooo…..oo…oo..