Selingkuh – Widi Widiana

Beli nelpun iluh to ngude sing ngangkat
Beli sms iluh to ngude sing bales
Mirib sibuk pesan iluh kanti sing dadi ganggu
Sedeng ngudiang iluh ditu ken beli sing je rungu

Sube uli aminggu iluh buke kene
Ngeranayang beli inguh kenken sujatine
Jani beli kanti ngelah keneh ne boye-boye
Ade kleteg di tangkah beli iluh sing satya
Beneh anake ngorahang resiko metunangan mejohan
Kal gampang kene gegodaan, bise-bise irage mepalasan

Reff
Yening iluh selingkuh beli bise kal selingkuh
Yening iluh memitra beli bise kal memitra
Yening iluh sing satya beli masih kal sing satya
Kanggoang amonto anggap irage sing jodoh