Satu – Garis

Bersama api
Bersama angin
Bersama laut
Mari kita bikin janji

Untuk berlayar
Untuk berlabuh
Untuk berteduh
Hanya dalam satu nadi

Jadikan kami satu
Biarkan kami bersatu
Bukan dua… atau tiga…
Jadikan kami satu….