Sakit Hati – Bayu K W

Sing suud – suud ragan adi mogbogin beli

Tur ngaenang sakit dikeneh beline

Majanji limang dina lakar mulih

Nanging kayang jani ngude konden teka

Keliwat tresna dewek beli kening adi

Kanti beli ngutang galah ngalih adi

Diastun ujan bales sing buungan

Majalan beli ngtut tongos adi

reff :

Disubane beli neked ditongose nekatuju adi tusing ade ditu

Maseleg bengong tuare side mamunyi rase baat beli majalan mulih

Sekat ento bli majanji tusing ja lakar percaye kapening raos adine

Pegatang suba benang tresnan irage beli nyadia katinggalin adi