Sa Dua Telu – Trio Manis

Se dua telu papate dadi nenem
Yen nepuk barang baru bapake kenyem-kenyem

Sebilang tepuk dewek beli
Rase sakit hati nusuk-nusukin dewk tiang kerase mati
Yen tawang beli bengelah kurenan kanti dadue
Ngude state beli tetep rayu-rayu tiang

Sing bani ho…ho…ooo, dadi kurnan simpenan
Sing juari owo….owo…ooo, dadi omongan anak
Yen seken-seken yen saje-saje yen beli demen seken kal nyuang dewek tiange
Kal ngajak nganten, ngajak mulih beli
Tiang sing demen manis di bibih, nanging memunyi dasar muani
Yen konden bakat ngajak melali ngepung-ngepungin

Reff
Dasar muani lebian buaye, dasr nak muani lebian buaye
Setate lebian itungan
Dasar nak muani jani lebian rayuan, tusing pilih-pilih bulu…uu..
Nyake janda ane sube ngelah pianak dadue
Nyake tue reyot ne penting ngidang mekibe
Sing gemes, sing gemes, geli ah, geli ah…
Yen tiang dadi simpenan beli…