Rindu Ngantosang Janji – Dek Ulik

Makelo suba, tiang ngantosang
Sapetekan, ragan beli
Nanging ragan beli, tusing ???
inguh tiang, padidian

[#:]
Munyin ceceke, saling sautin,
sítata ngae, kenehe uyang
Duang jam suba, tiang ngantosang,
beli ngelem-pasin janji

[*:]
Dija janjin-janjin beline?
DIja rindun-rindun beline?
Dija kasujatian beline?
Miribang, suba hilang

[Reff]
Pidan beli, ngorahang sayang
Pidan beli, nyambatang tresna
Nangingne jani, beli ngelempasin
Tresnan ne sujati

[#] ~~ [*] ~~ [Reff]

Ho~
[*] ~~ [Ref]