Poligami – Yan Ferry

Pare semeton sawitra makesami
Sampunang nyalanang hidupe mapoligami
Ngaenang rugi-rugi pedidi, ngaenang pusing-pusing pedidi

Yen umpamiyang beli adi sekadi bintang sinetron
Ayu asari keto paras adine bodi-bodine ah asoi gayane sexi!!!
Kerase-rase raseyang beli memikat hati

Diastun dewek beli ne jani sube ngelah kurenan
Terus terang beli ngorahang, nu demen ningalin adi yen nyalanang tresna, jak adi
Takut-takut beli main api nuutang care jamanne jani mepoligami

Reff
Yen tuutang kitane mejalan, sianh lakar lebian tangguang jawab
Mapi-mapi mabet-mabet ngalih kurenan dadue
Mapi-mapi mabet-mabet nyalanang hidup mepoligami
Bise pusing pedidi rugi-rugi pedidi pusing-pusing pedidi..i..i…i…i..