Paye Ngude – Yan Ferry

Ngelah somah buke iluhe
Sebilang pesu peteng dadi kerane
State pragat ngabe basing bawak
Misi pedih misi ngambres ambul-ambul nagih mulih

Tusing je elek beli ngorahang ulian kejelekan irage makurenan
Buke sesenggake anak ngorahang
Meli paye ngude iluh daye tusing taen ngude misi meta-meta

Reff
Yen kanggoang adeng-adengang mepineh
Dong suudang irage megerengan
To tolih pianake jumah apang tusing to dadi sasaran
Apang tusing to dadi sasaran