Paling bagus – Trio Kirani Jar

#)
Tunangan tiang paling luung kulitne kedas putih gading
Tunangan tiang masih bagus anakne polos penuh pengertian
Tunangan tiang pasti paling luung anakne keren tur nuutin jaman

($)
Tunangamn tiang sing ngidang teke kone ia lakar ade urusan
Tunangan tiang mare ye nelpon kone ye nyanan ka lade miting
Tunangan tiang sing ade kije bin nyanan kal ngapelin dewek tiang

(@)
Yan keto nyanan tiang mai pang tawang seken sing bagus gobane
Sawetare jam pitu a..de nak muani teke tiang mekesiab………

Reff
Yeh ngudiang beli mai kaden tuni ngorang sing ngidang ketemu
Yeh ngudiang beli mai kaden tuni ngorahang lakar ade miting
Kenken to ngudiang kekene ape buin alasan beli….
Miting la hade urusan, sing trus ngidang lakar ngengkebang
To nekeh bakat ajumang mate keranjang payu bakat garangin…….

(kembali #,$,@,reff )