Pak dokter – Trio Kirani Jar

Pak dokter tiang panes dingin
Indayang prekse dewek tiang
Dong je tiang nak edot mesuntik
Apange tiang enggal seger
Sehase beli nyemak katik lidi
Keto kone anggone nyuntik

Keto irage dugas nu pade cenik
Irage main dokter-dokteran
Inget keh beli dugas unduke ento
Beli nguberin ngabe lidi
Ne jani beli dadi dokter sekenan
Beli ngabe jaume nyuntik tiang

Pak dokter nejani tiang metakon
Yen mala rindu napi keh obatne
Pak dokter sidekeh kal ngubadin
Wirih tiang sube sing tahan
Sehase mekenyem beli nyautin
Sing ilang sifat beeline ipidan…

Reff
Dong melahe beli ngelah abesik
Ne pil kapsul beeline paling manjur
Iluh minum peteng-petengne dogen
Sinah sakit iluhe lakar ilang
Keto irage saling ingetin dugas ketemu di poliklinik