Pak Bos – A.A Raka Sidan

Niki cerita sebet tiange di tongos megae ne jani
Rase mekelone mekuli tetep buke kene
Di warung ngutang di kantor kas bon sesai

Apeke onyang ngelah rase di tongos mekuli ngemedin
Apeke ade care titiang jani mekeengan
Gajihe bedik gaene liu sing cocok
Ane jani tiang nyambatang
Dong dingehang je

Reff
Pak bos…pak bos dong tulungin je penekang gajih tiange
Pak bos…pak bos sing sanggup tiang gali lobang nutupin lobang
Pak bos…pak bos yen suud keweh buin tiang ngalih gegaen
Pang ngidang je tiang mayah kreditan……….