Nak Mula Kuangan – Nanoe Biroe

Beli, nak mula kuangan
Kuang bagus, kuang dueg, kuang sugih
Nak mula, beli kuangan
Kuang tegeh, kuang mokoh, kuang kedas