Metilesang Raga – Ary Kencana

Dini raga matemu peteng sisin rurunge
ngorahang rasa sungsut di hatine
ngetel yeh penyingakan adi dugas beli nuturang
rasa beli tusing pantes yen mesanding ngajak adi
dewek nista tusing ngelah arta brana

sing sanggup kal mepalas
adi ngeling sigsigan
sahasa sirep di tangkah beline
boya je beli tusing tresna kapining ragan adi
nanging ulian rerama tuara lega ken beli
ngadenang beli metilesang raga

reff:
Yadyastun beli sing sanggup ngengsapang
nanging beli lakar metilar
mogi je ragan adi sida nemu bahagia
ngajak pilihan reraman adine

boya je beli engsap ken janjine
nyayangin adi ngantos mati
keneh-kenehang beli kadi ye i godogan
gedenan keneh nagih nyandingin lembu