Mapalasang – Dek Ulik

[#]
Peteng sepi, padidi mapangenan
???, paningalane ene
Tusing sida, nahenang yeh mata
Yening inget, kenangane pidan

[Reff:]
Suba tau, unduke kakene
Tusing kerasa, nike tunas tiang
Wantah kejujuran
Wantah ketulusan
Apange i raga, tusing mapalasang
MapalasangÖ

Tunas tiang, kapining ragan beli
Apang beli tusing, ninggalin tiang

[Reff]

[#]  ~~  [Reff]

[Reff]