Mantu Cager – Ari Sinta

Yen tiang ngorahin beli bes sanget
De orange kemig krane tiang mrase ngelah….beli….
Diapin status rage mare madan metunangn
Kewale banjarane be pade nawang….beli…
Pepes beli nginep jumah tiange

Yen minum asloki duang sloki gen
Sing kenken mirib anggo ngangetang dingin tangkah….beli..
Kewale ngude kanti ngacuh munyin beli keme mai sebilang menganggurin tiang
Mebo arak mebo tuak peninggalane barak

Reff
Bapan tiang sai nyatuang beli…….
Sing suke yening ngelah mantu ane demen memunyah
Cagerange mule dewek beeline
Dadi mantu mule mantu ne cager
Boye kene calon mantu ne cager-cager munyah
Bapan tiang ngalih mantu ne cager
Boye mantu ne cager memunyah