Lanang Wadon – Yong Sagita

Yen ne lanang mahasiswa
Ane wadon ya mahasiswi
Yen ne lanang ya karyawan
Ane wadon ya karyawati

Yen ne lanang ya wartawan

Ane wadon ya wartawati

Yen ne lanang peragawan

Ane wadon ya peragawati
Yen ne lanang widiadara

Ane wadon ya widiadari

Yen ne lanang butakala

Ane wadon ya butakali

Yen ne lanang ya raksasa

Ane wadon ya raksasi

Yen ne lanang ya begundal

Ane wadon ya begundil

Nelanang nunggang newadon nungging

Bareng bareng tunggang tungging