Koh Ngomong – Yong Sagita

Sawatara molas menit kuang jam siane semengan

Klentang maklenteng metanguran

Suaran kulkule di bale banjar kaja

Kadi ngelurin para kramane ngundang

Parum dinane jani

Kucap suba makire sangkep raya-ruyu tuture rame

Ngomong-ngomong ketemu timpal

Ngantosang teka ipun Pak Kelian Banjar

Maka penua mimpin sangkepe jam sia pas sayaga ngabsen.

tusing ja bubar

Ada ne ngundap minab pules tahu

Ken dewek tusing meragatang bedag

Bapak Kelian sada banggras ipun metakon…

Hei…! To nguda pules

Reff:

Koh ngomong… unduk tileh lakar kene

Budi mesuang munyi masi tileh mone-mone

Cara tiinge ngamisne ye kacerik

Koh ngomong… bapak betek tiang seduk

Sing bisa ngomong apa-apa sing bisa ngoraang

Budi protes bapak ngadu kenyat basang

Koh ngomong… ho ho ho ho

La la la la la la la la … koh ngomong