Kilang Kileng – Widi Widiana

sekadi siape nesambehin injin
kilang kileng tuare ja nepukin ape
keto ane rasayang tiang ken mbok
mendep – mendep mbok nemenin tiang

ampurayang pesan unduk beline malu
ulian tiang sing taen ngrasayang tresna
adi mare mbok ngorahang ah.. keto
disubane tiang ngelah tunangan

reff :
tanem suba tresnan mboke kapining padewekan tiang
apang sing .. mekelo mengantosang
tiang mare pesan mademenan ngajak timpale di sekolah
tresnan tiange sedek mabunga-bunga

yening suba titah Hyang Whidi
irage sinah kal metemu
yadiastun jurang ane ngalangin

sampunang mbok manyeselin dewek
liu bintang duur langite
ento pilih anggen nyilurin tiang