Jero Gede – Joni Agung n Double T

Jero Gede kangguang malu amonto
De bes sanget jero maksayang raga
Jero Gede kangguang malu amonto
De bes sanget jero maksayang raga

Tiang tusing je lakar tinut
Napi malih nuut kepincut
Janji manis ngalahang gula
Tagtag tugtug itungane bati

Reff :
Uling ipidan tiang sube kekene
Nanging tiang tusing masih kenape
Uling ipidan tiang sube kekene
Nanging tiang tusing masih kenape

Sampunang-sampunang jero memaksa
Marikosa lampane raksasa
nawegang-sampunang munggah piduka
Santukan tan polih sane kearsa