Jempol Kaki – Wong Pitoe

Intro:    C  Db  C  Db  C
Fm  C  Bbm  C

C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
Db        C
Cantengan lagi…

C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
Db         C
Sakit sekali…

Db                  C
Gara-gara ke injak sapi
Db                     C
Jempol kakiku sakit sekali
Bbm     C
Sapinya Pak Haji…

C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
Db         C
Cantengan lagi…

C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
Db        C
Sakit sekali…

Db                  C
Gara-gara ke injak sapi
Db                     C
Jempol kakiku sakit sekali
Bbm     C
Sapinya Pak Haji…

Fm                     C
Ku sudah mencari obat ke seluruh negri
Fm                       C
Diriku tak sanggup lagi menahan sakit
Fm                     C
Hampir saja sembuh eh lalu ke injak sapi
Db                       C
Emang dasar sapi cantenganku kambuh lagi

Int:    C  Fm  C  Bbm  C
Fm  C  Db  C  Bbm  C

C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
Db        C
Cantengan lagi…

C            Db   C
Jempol aah…kakiku…
C                    Db   C
Jempol, jempol aah…kakiku…
Db       C
Sakit sekali…

Fm                    C
Ku sudah mencari obat ke seluruh negri
Fm                      C
Diriku tak sanggup lagi menahan sakit
Fm                    C
Hampir saja sembuh eh lalu ke injak sapi
Db                      C
Emang dasar sapi cantenganku kambuh lagi