Jeleme palsu – Lolot

Intro,, Rikale memunyi bibihne serase lemuh

Ane mirengang sahe lautan percaya

Tekening apene ketuturang

Mirib layahne sampun merajah…….

Intro,, Ye nyak malu nengil di betenan

Ye nyak malu ngerasangyang tuyuh

Ngantosang galahne pinih becik nyalanang keneh

Siage nelahang mekejang……..

Reff,, Dueg mule saje dueg yen ngajumang anak

Dueg ngalih selah…..

Sekadi lintahe neket nyedot getih ne apang kanti telah…

Dueg mule saje dueg yen ngajumang anak

Dueg ngalih selah…..

Skadi lelipine ngilit ngerebutin tulang kanti benyah mekejang…..

< KEMBALI KE REFF >