Iluh bulan – Ray Peni

Intro,,  Yen alihang sube di goba sing je ngajum

Jegeg iluh ngalahang bulan

Nanging jejeh beline

Bulane mirib ade ne ngelahang

Dumadak je idaman hati…iluh jegeg nu pedidi

Yen aliang sikut di gobe

Sing je sombong beli bani bersaing

Nanging tumben jani beli mrase takut

Yening iluh nyeledetin beli

Dumadak je idaman hati iluh jegeg nrima tresnan beli

Reff,, Lege liang mrase buuh paling miribang

Sangiang semare memurdi dini di hati ne

Sing nyidang oh iluh…. Beli ngensapang rawat iluh

Sing nyidang oh iluh…..beli ngengkebang rasa rindu

Sing nyidang oh iluh…..beli mrase ragu buat tresnan beline suci

sujati