Hitomi – Yong Sagita

Kesir menyirsir angin pasih ngusapin ebokne

Panas sinar surya bebas nyilapin ukudane

Nguyangang raga majemuh di pasisi

Tanpa rasa kimud tuah nganggo bikini

Inguh manahe ngatonang

Sanja ngeliwat peteng teka macapatan banban

Sekadi nyihnayang budaya gumin iragane

Diastun pidan buyut dane taen nakal

Jalan ja tetepang iraga lan matimpal

Len ne pidan len ne jani

Reef:

Hitomiā€¦ Hitomi kawaikita

Nihon karakita kire nahito

Dakara, anata wo sire thai

Come on, janger dance wa o dorou