Gambang Suling – Lagu Jawa

Gambang suling ngumandang swarane
Tulat tulit kepenak unine
Unine mung nrenyuh ake
Barengan lan kentrung ketipung suling
Sigrak kendangane kacang karo roti
adi diparingi