Eda Milu-milu Artis – Dian AFI feat. Rah Tu

Depang je kene malu
Boya je milu milu
Nanging ngalih demen ati

De kaden tiang ajum
Tiang dot ngerasayang
idup cara nak jani

Reff :
Ane de ne ngorang seksi
Seksi seksi nak jani
Nanging boya je tiang milu milu
Yadiastun nak liu
Ngorang tiang sok gengsi
Nanging boya je tiang milu milu

Nah sing kengken keto luh
Demen beli demen iluh hebat luh
Kangguang je kene malu
Boya je milu milu

De runguange nak len luh
Yang penting beli nu demen ken iluh
kangguang je kene malu
Boya je milu milu

de runguange nak len luh
lanjut luh …

De oraange tiang ajum nah