Dueg Ngengkeban – Dek Ari

Intro, Dueg dueg ban ngengkebang
Dueg dueg ban ngitungang
Mule saje demen yen ngelah tunangan nanging bingung masih yen liunan
Mekejang jegeg kanti bingung nganggurin malam minggu
Aduh kenken abete medaye apang sing ketare

Intro,, Sing je sombong tusing masih bes ngajumang
Ulian bibihe lemuh yen mesuang rayuan
Mekejang enyak mirib ento ngranayang
Mekejang bakat anggon tiang tunangan
Kewale paling ban tiang jani lakar ngitungang….

Reff,, Hari jumat dewik ne ngetenin ngajakin melali….
Malam minggu luh putu luh ayu  masih ngajak pesu
Kenkenang ban tiang jam pitu pang be ditu
Kenkenang ban tiang apange tepat waktu
Apang sing ketare ngelah tunangan liu…..
Dueg- dueg ban ngengkebang
Dueg- dueg ban ngitungang
Dueg- dueg ban ngengkebang
Dueg- dueg ban ngitungang….

{ Kembali ke intro 2}