Depang Tiang Bagia – Trio Kirani Jar

Ngudiang mare ngorahang sayang lan teresna
Rikale dewek tiange sube ngelah tunangan
Riakale hatin tiange sing buin ngarepang beli

Uling pidan amonto ben sube nyayangin
Nanging tulus tresnane anggon beli plalian
Nanging suci tresnane anggon beli selingan…a..a….a..

Sakit hatine ento ngeranayang tiang enggalan metilar
Nanging tiang percaya pasti kal ade……
Anak muani elenan ne luungan teken beli…..

Reff
Jani ampurayang tusing ngidang mengisinin
Keneh beli lakar ngelahang tiang
Boye je tiang tusing ngajiang beli
Ketimbang sebet teken beli dadi kerane
Tunangan tiang lakar memedih
Megedi depang tiang dini bagia