De cemburu – Dek Ulik

Ade tiang ngorahang ngajak beli ane sayangang
Kerane beli ane jani sube dadi kurenan tiang
De nyen beli cemburu gaginan tiang mule kekene
Magending anggo ngalih makan
Tuah ngibur ida dane sami

Reff
Ede cemburu tekening tiang
Ento godaan sing ngidang ngelidin
Ede cemburu tekening tiang, ento sebates geginan tiange
Ho…o…o de cemburu u..u…
Ho…o….o tekening tiang…a…ang

Ede cemburu tekening tiang
Dewek puniki beli ne ngelahang
Pelekuk tiang ede elebang
Anget raseyang anget hatine