Bin Pidan Beli Mulih – Dek Ulik

Limang tiban ne jani
Beli ngalahin dewek tiang
Ngalih gae kemu ke gumi sakura
Beli pidang ngorahang ditu tuah duang tiban
Nanging kanti jani beli ten taen mulih
Ngebulan beli nelpun
Ngorahang tiang pang sabar
Nanging kanti jani beli sing ngemang kepastian

Disubane kekene boye je arte berana
Buin ne lakar ngaenang tiang lege
Boye je munyin beli di telpone antos tiang
Tat kale beli ngorahang rasa sayang ken tiang
Nanging ragan beeline ne state di samping tiang
Tat kala peteng sepi buke ne jani

Reff
Bin pidan beli mulih, bin pidan beli teke
Bin pidan kanti tiang mengantosang
Ape keh kal gunane diapin rage liu ngelah pipis
Nanging hidup rage sing bahagia
Apekeh artine dewek tiang
Sane wenten ring hatin beeline
Sing taen keh beli ngerasayang
Rase kangen rase rindu tiang mekelo ngantosang