Baju anyar – Dek Ulik

Selem, kuning, barak, pelung, gadang, petat
Ngurabin warnan hidup tiange
Manis, pait, pakeh, lalah, buin pengah
Ngadukin rasan hidup tiange
Sing medaya bisa ketemu ragan bli
Risedek, tiang paling ngalih tresna sujati

Ulingne bebotoh, anak berag lan mokoh
Suba taen ngelemesin tiang
Pegawai lan kuli taen ngajak melali
Nanging tuah singgah dihati
Ngudiang bli ane ngidang ngaenang
Merasa ngelah semangat lakar nyalanang  hidupe

Reff :
Baju anyar potongan jangkung
Uling gianyar tiang ka klungkung…2x
Ngalih bli ne ngemang tresna sujati
Baju anyar potongan jangkung
Uling gianyar ne jani tiang ka klungkung