Backstreet Lover – 4WD

yening sube tresna jak dadua…
sing ngitungang ape…
diastun rerama tuare lege…
irage jak dadua medemenan…

sing bani ketemu digalange…
kangguang di petenge…
sing dadi anggurin ke umahne…
kangguang mengkeb mengkeb lewat batas…

hey…
backstreet lover…backstreet lover…
do je taen nyerah tohin tresna…
backstreet lover…backstreet lover…
satya ken tresna…

de je ulian kasta lan agama…
iragene bede…
ngranayang rerame tuare lege…
irage jak dadua medemenan…

hey…
backstreet lover…backstreet lover…
do je taen nyerah tohin tresna…
hey…
backstreet lover…backstreet lover…
satya ken tresna…

hey…
backstreet lover…backstreet lover…
do je taen nyerah tohin tresna…
hey…
backstreet lover…backstreet lover…
satya ken tresna…