Ba Setuju – Tut Asmara

Yen monekeh duh jegeg iluhe, sing ngidang kal ngelesin
Ngetohang demen kenken beli bani, payu ngajak iluh jani melali
Padengin pejalan pang sing ketarejak ibapa
Tembok tegeh sing buungan bakat kecosin

Bes sesai dugas bajang cenik state mengkeb mengkeban
Nanging jani sube melenan kerane irage pade kelih
Sing dadi malu metunangan yen nu cenik ingusan besen bapan iluh jeg state galak
Sing kone setuju yen nu pengangguran
Ngalih sekaye malu, mare dadi nemenin iluh

Reff
Be setuju jani..be setuju kone bapan iluh
Nerima dewek beli
Bapan iluhe jani be setuju
Krane beli jani sing guyu-guyu
Beli jani anggone mantu
Asal ia gaenang kone cucu telu…