Antiang Luh – A.A Raka Sidan

Apekeh onyang anak luh nolak beli
Pelih keh yening beli jujur ngorahang ne sujati
Luh beli kuli, luh beli daki, luh ngewai wail uh ngalih belin nasi

Ape mare beli kekene sing ade ne ngenyakin
Ape mare nyen beli sugih bise kanti ngutangin
Nasib manuse sing ngidang mace
Jani beli kuli nyen nawang bin pidan bise dai mentri

Reff
Beneh masih yen iluh ngelah pepineh kekene
Tusing ngidang lakar idup tampe guna
Tuah ngandelang tresna antiang luh kuli dadi mentri
Antiang luh kuli bise medasi
Nasibe luh mule sing ngidang mace
Nasibe luh mule state mapiteh
Care rodane suud beten sinah ye lakar beduur….