Adeke tresna sujati – Tisna Titiana

Mekite ngeling ulian trena
State ngaenang kisah ne lara
Ngelah tunangan sing taen melah
State nyakitin atin tiange

Tresna mule ngidang ngae rage liang mabuk kepayang melayang
Mekeber ngindang ring ambunne
Nanging ulian tresna rage sebet sakit ngeling ngetelang yeh mata
Kalut tulut ring ambune

Reff
A….dekeh tresne ne sujati kapining tiang tusing lakar ilang
A….dekeh tresne ne sujati tulus lan suci state ngae liang o…ooo….

Tresna ne palas rikale kembang, telah manisne sepahne mekutang
Ngelah tunangan sing taen melah state nyakitin hatin tiange

(kemabli ke intro 2)